BEHANDLINGSFOKUS

Dig – og hurtigst mulig lindring og løsning af de symptomer, situationer eller problemer, som du henvender dig med.

Behandlingsmæssigt anvender jeg metakognitiv terapi, kognitiv-adfærdsterapi og mindfulness – psykoterapeutiske metoder, der strækker sig længere end selve vores samtaletid, da det er konkrete redskaber og viden, som du med fordel kan bruge med det samme og i fremtiden.

Jeg samarbejder omsorgsfuldt og målrettet med dig, for at du kan skabe de forandringer og resultater, som du efterlyser.

BEHANDLINGSOMRÅDER

Jeg benytter ofte Metakognitiv Terapi, som er en nyere korttids-effektiv behandlingsmetode, hvor det bliver tydeligt for dig, hvad det er, du kan gøre anderledes, for at du kan få det anderledes.

Metoden er transdiagnostisk, hvilket betyder, at den er velegnet som behandlingsmetode på tværs af psykologiske problemstillinger:

* Angst (generaliseret, panik, sygdom, social, fobier, OCD, PTSD)

* Stress

* Depression

* Misbrug/forstyrrelser (stimulerende stoffer, alkohol, mad, motion)

* Selvværd og usikkerhedskomplekser

* Præstationsoptimering og personlig udvikling

Herudover er følgende livssituationer- og vilkår også en del af mit arbejdsfelt:

* Krise

* Tab og sorg

* Alvorlig og kronisk sygdom

* Seksuelle problemer

* Søvnproblemer

* Funktionsnedsættelser

* Kroniske smerter

Close Menu