DATA

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt – videregivelse af dine oplysninger finder ikke sted uden dit samtykke. Dog kan der under særlige tilfælde ske videregivelse uden samtykke til f.eks. andre sundhedspersoner – eksempelvis har jeg oplysningspligt og underretningspligt, hvis der er risiko for alvorlig personskade.

Jeg fører journal omhandlede personlige oplysninger relateret til og relevant for behandlingsforløbet, og dine data håndteres efter gældende lovgivning om sikker opbevaring og destruering.

Close Menu